Praktijk voor Fysieke en Psychische aandoeningen en Life Coach

Je bent meer dan een mens…

Tijdens het eerste consult hebben we een uitgebreid gesprek over je klachten en je medisch verleden. Ook kan ik vragen naar andere informatie die van belang is voor het volgen van de juiste weg naar herstel.

Helaas gaan veel therapieën en ook de reguliere geneeskunde uit van ‘een mens’. Het is nog maar sinds kort dat er bij farmaceuten onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw en dat medicaties hierop worden afgestemd. Maar er is zoveel meer, in de Energetische Therapie wordt dit heel duidelijk. Ieder individu is totaal anders, man of vrouw, leeftijd en erfelijke factoren en ervaringen spelen een belangrijke rol in onze structuren en opbouw van DNA en onze cellen. Daarom is de energetische Therapie zo waardevol omdat jij graag wilt dat je van je problemen afkomt en dat ik met jou bezig ben en niet met een mens.

Consult

Bij ieder bezoek zal ik via de z.g. polsdiagnose die ook wordt gebruikt in de ayurvedische geneeskunde, vaststellen waar de problemen liggen en of een verandering is opgetreden. Normaal gesproken is er een merkbare verbetering van je klachten binnen 3-4 behandelingen. Na een behandeling kan het zijn dat de klachten zich tijdelijk verergeren of kun je erg moe worden, niet leuk maar wel een positief teken. In het algemeen is de duur van een consult ongeveer 45 min. maar mocht het nodig zijn kan dit best uitlopen, dit heeft geen gevolg voor het consult-tarief. Na ongeveer 5-6 consulten evalueren we de behandelingen omdat er wel sprake moet zijn van een duidelijke verbetering. Aan de hand van deze evaluatie wordt in overleg besloten om met de behandeling te stoppen of door te gaan. Bij 80-90% van mijn cliënten geeft deze therapie een positief en tevreden resultaat.

Tarieven

Kennismakingsgesprek en intake gratis.

Als je na dit eerste gesprek het gevoel hebt bij mij op de juiste plaats te zijn kunnen we aansluitend op de intake direct starten met een eerste behandeling. Tarief behandeling/consult € 48.50
Om de administratie te ontlasten is er geen pinautomaat aanwezig, consultkosten worden contant afgerekend. Je ontvangt via de mail een factuur in pdf-formaat die digitaal kan worden doorgestuurd naar je zorgverzekeraar, of indien je dat wenst print ik deze voor je uit.

Worden mijn behandelingen vergoed ?

Ik ben aangesloten bij de VVET (Verbond Van Energetisch Therapeuten) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en daardoor als Registertherapeut® ingeschreven waarbij zorgverzekeraars mijn behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Een bijkomend voordeel is dat deze vergoedingen niet onder het eigen risico vallen.

Door het lidmaatschap van de VVET en het RBCZ weet je dat je met een erkende therapeut te maken hebt die de opleiding op hbo-niveau heeft afgerond. Ook staat deze garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. De vereniging verplicht tevens haar leden tot het volgen van een aantal jaarlijkse bijscholingen om de professionele kwaliteit van de therapeut te waarborgen.

logo VVET en RBCZ

 

 

 

 

 

Registertherapeut BCZ®

Aangesloten: VVET (Verbond Van Energetisch Therapeuten) en RBCZ  een overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg die artsen en HBO-therapeuten certificeert  en registreert. En als extra waarborg bij het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).